101 W 500 Freestyle Prelims102 M 500 Freestyle Prelims103 W 200 IM Prelims104 M 200 IM Prelims105 W 50 Freestyle Prelims106 M 50 Freestyle Prelims107 W 3-mtr Diving Prelims108 M 1-mtr Diving Prelims109 W 3-mtr Diving Finals110 M 1-mtr Diving Finals111 Evening Warmup Day 1112 W 200 Freestyle Relay113 M 200 Freestyle Relay114 W 500 Freestyle Finals115 M 500 Freestyle Finals116 W 200 IM Finals117 M 200 IM Finals118 W 50 Freestyle Finals119 M 50 Freestyle Finals120 W 400 Medley Relay121 M 400 Medley Relay201 W 400 IM Prelims202 M 400 IM Prelims203 W 100 Butterfly Prelims204 M 100 Butterfly Prelims205 W 200 Freestyle Prelims206 M 200 Freestyle Prelims207 W 100 Breaststroke Prelims208 M 100 Breaststroke Prelims209 W 100 Backstroke Prelims210 M 100 Backstroke Prelims211 W 1-mtr Diving Prelims212 M 3-mtr Diving Prelims213 W 1-mtr Diving Finals214 M 3-mtr Diving Finals215 Evening Warmup Day 2216 W 200 Medley Relay217 M 200 Medley Relay218 W 400 IM Finals219 M 400 IM Finals220 W 100 Butterfly Finals221 M 100 Butterfly Finals222 W 200 Freestyle Finals223 M 200 Freestyle Finals224 W 100 Breaststroke Finals225 M 100 Breaststroke Finals226 W 100 Backstroke Finals227 M 100 Backstroke Finals228 W 800 Freestyle Relay229 M 800 Freestyle Relay301 W 100 IM Prelims302 M 100 IM Prelims303 W 200 Backstroke Prelims304 M 200 Backstroke Prelims305 W 100 Freestyle Prelims306 M 100 Freestyle Prelims307 W 200 Breaststroke Prelims308 M 200 Breaststroke Prelims309 W 200 Butterfly Prelims310 M 200 Butterfly Prelims311 W 1650 Freestyle Prelims312 M 1650 Freestyle Prelims313 Evening Warmups Day 3314 W 1650 Freestyle Finals315 M 1650 Freestyle Finals316 W 100 IM Finals317 M 100 IM Finals318 W 200 Backstroke Finals319 M 200 Backstroke Finals320 W 100 Freestyle Finals321 M 100 Freestyle Finals322 W 200 Breaststroke Finals323 M 200 Breaststroke Finals324 W 200 Butterfly Finals325 M 200 Butterfly Finals326 W 400 Freestyle Relay327 M 400 Freestyle RelayFlag